Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 18882
   Dane teleadresowe 2491
   Godziny urzędowania 1502
Administracja
   Dyrektor 2815
   Wicedyrektor 2323
   Sekretariat 2319
Prawo
   Statut 1925
   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 1616
   Regulamin oceniania zachowania 66
   Regulamin przebywania rodziców na terenie szkoły 254
Zamówienia Publiczne
Realizowane projekty
Inne
   Kadra pedagogiczna 6698
   Plany finansowe 900
     Plan finansowy na 2020r. 579
   Redakcja biuletynu 1414
Łączna liczba odwiedzin:43784