artykuł nr 1

Godziny

 

Godziny urzędowania:
Sekretariat czynny codziennie od 7.30 - 15.30
Sprawy uczniowskie codziennie od 7.30 - 15.30
Dyrektor i zastępcy przyjmują codziennie od 8.00 - 15.00