artykuł nr 1

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny codziennie od 7.30 - 15.30
Sprawy uczniowskie codziennie od 12.00 - 15.00
Dyrektor i zastępcy przyjmują codziennie od 8.00 - 15.00