artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Dyrektor: Norma Małecka-Pawlik - nadzór merytoryczny
    e-mail: szkola@sp15raciborz.pl
    tel. 32 415 56 44
  2. Sylwia Bąk 
    e-mail: sbak@sp15raciborz.pl
    tel. 32 415 56 44