Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-09-05 13:50
Dział: Inne » Redakcja biuletynu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja Biuletynu
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2023-09-05 13:42
Dział: Administracja » Sekretariat
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny urzędowania
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2023-09-05 13:41
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2023-09-05 13:40
Dział: Administracja » Wicedyrektor
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wicedyrektorzy
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2023-09-05 13:40
Dział: Administracja » Dyrektor
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-11-22 13:48
Dział: RODO » Klauzule informacyjne RODO:
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-11-22 13:48
Dział: RODO » Klauzule informacyjne RODO:
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-11-22 13:47
Dział: RODO » Klauzule informacyjne RODO:
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-11-22 13:44
Dział: RODO » Klauzule informacyjne RODO:
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-08-24 10:16
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-08-24 10:11
Dział: Informacje podstawowe » Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontakt
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-04-05 21:29
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-04-05 21:22
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-04-05 21:18
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-04-05 21:15
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-04-05 21:06
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-18 15:07
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-18 15:06
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: dodanie artykułu: Statut szkoły obowiązujący od 26.01.2022
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-18 15:05
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: usunięcie artykułu: Statut Szkoły zatwierdzony 25.01.2022 r.
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-18 15:03
Dział: Prawo » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Szkoły zatwierdzony 25.01.2022 r.
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-14 09:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-14 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback".
Dodatkowy opis redaktora: dot. wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-07 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback".
Dodatkowy opis redaktora: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: DOSTAWA ZESTAWU DO DIAGNOZY I TERAPII BIOFEEDBACK
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-03-07 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback".
Dodatkowy opis redaktora: INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-25 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu dostawy "Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych".
Dodatkowy opis redaktora: dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych?.
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-24 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-24 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-24 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-24 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk
Data: 2022-02-24 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback"
Wykonanie: Sylwia Bąk