Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 19103
   Dane teleadresowe 2571
   Godziny urzędowania 1540
Administracja
   Dyrektor 2871
   Wicedyrektor 2355
   Sekretariat 2363
Prawo
   Statut 1981
   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 1636
   Regulamin oceniania zachowania 89
   Regulamin przebywania rodziców na terenie szkoły 280
Zamówienia Publiczne
Realizowane projekty
Inne
   Kadra pedagogiczna 6798
   Plany finansowe 925
     Plan finansowy na 2020r. 600
   Redakcja biuletynu 1444
Łączna liczba odwiedzin:44556