Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 21601
   Dane teleadresowe 2845
   Godziny urzędowania 2045
Administracja
   Dyrektor 3163
   Wicedyrektor 2592
   Sekretariat 2560
Prawo
   Statut 2269
   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 1786
   Regulamin oceniania zachowania 237
   Regulamin przebywania rodziców na terenie szkoły 433
Zamówienia Publiczne
Realizowane projekty
Inne
   Kadra pedagogiczna 7300
   Plany finansowe 1068
   Redakcja biuletynu 1582
Łączna liczba odwiedzin:49481