Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 25024
   Dane teleadresowe 3103
   Godziny urzędowania 2246
Administracja
   Dyrektor 3702
   Wicedyrektor 2895
   Sekretariat 2934
Prawo
   Statut 2689
   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 1966
   Regulamin oceniania zachowania 403
   Regulamin przebywania rodziców na terenie szkoły 605
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2022 121
   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych" 359
   Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback" 86
Realizowane projekty
Inne
   Kadra pedagogiczna 7925
   Plany finansowe 1258
   Redakcja biuletynu 1752
Łączna liczba odwiedzin:57068