Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 29683
   Dane teleadresowe 3428
   Godziny urzędowania 2510
Administracja
   Dyrektor 4209
   Wicedyrektor 10073
   Sekretariat 3392
Prawo
   Statut 3099
   Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2224
   Regulamin oceniania zachowania 621
   Regulamin przebywania rodziców na terenie szkoły 829
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia 2022 379
   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych" 609
   Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa zestawu do diagnozy i terapii Biofeedback" 321
Realizowane projekty
Inne
   Kadra pedagogiczna 8427
   Plany finansowe 1474
   Redakcja biuletynu 1963
RODO
   Klauzule informacyjne RODO: 112
Łączna liczba odwiedzin:73353