artykuł nr 1

Wicedyrektorzy

mgr Joanna Paszkowska - v-ce dyrektor do spraw  wychowawczych i organizacyjnych

mgr Sylwia Bąk - v-ce dyrektor do spraw wychowawczych i organizacyjnych