artykuł nr 1

Wicedyrektorzy

Joanna Paszkowska - v-ce dyrektor do spraw  wychowawczych i organizacyjnych

Sylwia Bąk - v-ce dyrektor do spraw wychowawczych i organizacyjnych