artykuł nr 1

Statut Szkoły zatwierdzony 01.09.2020 r.

Załączniki:
statut_01_09_2020_zmieniony2.pdf 310 KB