artykuł nr 1

Plan finansowy na 2021 r.

Szkoła        6 871 000 zł

Świetlica       234 600 zł

Stołówka       610 500 zł